Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

33. האם יתכן המשך עליית המחירים?

בטוקבקים ובאתרים עצמאיים שונים העוסקים בנדל"ן, אנו קוראים נבואות זעם המנבאות התרסקות חריפה בשוק הנדל"ן.  אלה תחזיות שלא ניתן לשלול אותן, אולם גם ההיפך יכול לקרות, דהיינו תיתכנה גם עליות נוספות במחיר הדירות.

לכל מי שסמוך ובטוח כי המחירים יכולים מכאן רק לרדת; נציג גורמים שונים היכולים לגרום למחירים להוסיף ולעלות.

דוגמאות:

 • ממשלה חדשה המתנערת מכל מחויבות להורדת מחירי הנדל"ן (כפי שקרה במידה רבה עם עזיבתו של משה כחלון את תפקיד שר האוצר).
 • מגבלות שיעכבו את קצב הבניה, כגון מגבלות על כניסת עובדים מיהודה ושומרון או עובדים זרים, או מגבלות על יבוא חומרי גלם.
  מגבלות שיכולות לנבוע ממצב ביטחוני וגם ממגיפה, בישראל או בעולם.
 • בנק ישראל ישוב להוריד את הריבית של הטווח הקצר (אולי בעקבות מיתון), לאחר שהעלה אותה לאורך השנים 2022-2023.
 • הגדלת כמות הכסף (הזרמת כספים למשק), כפי שקרה במשבר הקורונה.
 • הקלות במשכנתאות, כגון הקלת המגבלה על שיעור המשכנתא בריבית משתנה, כפי שקרה במשבר הקורונה.
 • גידול בביקוש לדירות גדולות יותר עקב הצורך לעבודה מהבית.
 • עליה בשיעור הגירושין. עוד זוגות שהתגוררו יחד בדירה אחת, יצטרכו להתגורר בשתי דירות.
 • המשך דחיית גיל הנישואין. פחות אנשים יעברו להתגורר ביחד (ובכך יוותרו על דירה אחת).
 • התגברות האנטישמיות במדינות שונות בעולם, שתגרום ליהודי התפוצות לרכוש דירות בישראל כמקלט לעת צרה.
 • משבר כלכלי עולמי או מלחמה בחלק אחר של העולם, שיגרמו ליהודים נוספים לעלות לישראל.
 • שלום אזורי שימשוך משקיעים לישראל.
 • גל נוסף של מסתננים /פליטים /מהגרי עבודה, שיגיע לישראל.
 • פינוי ישובים יהודיים השוכנים ביהודה ושומרון ואילוץ תושביהם לעבור להתגורר בתוך תחומי הקו הירוק.
 • בטווח הרחוק: המשך גידול האוכלוסיה בקצב מהיר שאין דומה לו במדינות המערב.
 • בטווח הרחוק: פריצה בתחום הרפואה שתגרום לעלייה משמעותית של תוחלת החיים.  פחות דירות שמשתחררות עקב פטירת בעליהן.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד