Search
מחירי הדירות

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

משנת 2008 ועד היום, הכפילו מחירי הדירות בישראל את עצמם במקומות מסויימים יותר, במקומות אחרים פחות. בפרקים שיפורסמו באתר, נתאר את התהליך שהביא לעליית מחירי הדירות ונציג את התועלות והחסרונות שצמחו כתוצאה מהעליות. נסקור את הפתרונות הגרועים שהוצעו בעבר לפתרון משבר הנדל"ן וננפץ מיתוסים נפוצים הכרוכים בהם.  נשאל האם מדובר בבועה ונציע תחזיות לגבי עתיד שוק הנדל"ן, כולל דרכים להפוך את המגמה.

עם הפנים לעתיד

טענה: המחירים בישראל תמיד עולים. "המחירים עלו בשנים האחרונות; ברור, הרי המחירים בישראל תמיד עולים" לא נכון. גם לפי נתוני הלמ"ס, במשך כ- 8 שנים משנת 1999 עד 2007 ירדו מחירי הנדל"ן באופן מתון. בעשור שלאחר מכן היינו עדים לגל עליות שטרם היה כמותו במחירי הדירות. לפני שלוש שנים נעצרה העליה והמחירים ירדו באחוזים בודדים בחלק מהאזורים. בשנה האחרונה שוב חזרו המחירים לעלות.