Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

5. טענה: הדור הצעיר אינו חוסך

טענה מקובלת כלפי דור ה- Y: הדור הצעיר אינו חוסך ולכן ברור שלא יגיעו לעולם לדירה בבעלותם.

הדור הצעיר אכן חוסך פחות מכפי שנהגו הדורות הקודמים.
הסבר אפשרי הוא שפע הפיתויים הגדול העומד בפני הצרכנים, שפע שלא עמד בפני דור הוריהם, ההסבר הנכון הוא כנראה התרחקות מטרת החיסכון. 
בעבר, אדם שהיה חוסך משכרו, יכול היה בתוך שנים להגיע לדירה בבעלותו.  כיום כשהמטרה כמעט בלתי אפשרית, הרי שאין טעם לחסוך.

קטע מתוך ההופעה 360 של בן בן-ברוך:

כשאינך רואה מטרה לנגד עיניך, למה לפעול ?  כאשר מצפים מאדם לרוץ 5 ק"מ בעוד שנה מהיום, יתכן שיהיה לו מניע להתאמץ ולהשתפר.  כאשר מצפים ממנו לרוץ 100 ק"מ בעוד שנה ואומרים שאם לא ירוץ 100 ק"מ זהו כישלון, הרי שזו משימה כמעט בלתי אפשרית. לפיכך, למה להתאמץ מלכתחילה?
אם לעולם לא תוכל לרכוש דירה, לפחות תהנה מהחיים בהווה.

 

הערה: מדובר בשיקול כלכלי מוטעה. 
גם אם לא תוכל לרכוש דירה, בכל זאת בעזרת חיסכון בהווה תוכל לצבור כספים שאותם תשקיע ואשר יניבו לך הכנסות בעתיד.
ועוד הערה הקשורה לנושא חסכון הדור הצעיר:
הדור הצעיר אמנם אינו חוסך, אך "הביזבוזים" שלו, מניעים במידה רבה את גלגלי הכלכלה בישראל.

 

 

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד