Search

משבר מחירי הדיור

משנת 2008 ועד היום, הכפילו מחירי הדירות בישראל את עצמם במקומות מסויימים יותר, במקומות אחרים פחות. בפרקים שיפורסמו באתר, נתאר את התהליך שהביא לעליית מחירי הדירות ונציג את התועלות והחסרונות שצמחו כתוצאה מהעליות. נסקור את הפתרונות הגרועים שהוצעו בעבר לפתרון משבר הנדל"ן וננפץ מיתוסים נפוצים הכרוכים בהם.  נשאל האם מדובר בבועה ונציע תחזיות לגבי עתיד שוק הנדל"ן, כולל דרכים להפוך את המגמה.

» המיתוס של המחסור בדירות   » מה מקור הדעות הנשמעות בתקשורת בנושאי נדל"ן  » מה הביא לעליית המחירים » האם מדובר בבועה   » האם צפויה מפולת או האם צפוי המשך מגמת העליות   » דרכים להורדת מחירי הדירות   » האם זה הזמן לרכוש דירה?
באתר תוכלו לקרוא בהרחבה על משבר מחירי הדירות תוך התמקדות בנושאים הבאים: