Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

8. מי מתבטא בתקשורת בנושא הנדל"ן?

אם אין מחסור בדירות, מדוע בכל זאת אנו שומעים בתקשורת כל הזמן שקיים מחסור בדירות ?  מי שטוען שקיים מחסור בדירות, מסיק מטענתו שתי מסקנות:

1. הפתרון למחירים הגבוהים הוא הגדלת היקפי הבניה.

2. מכיוון שהגדלת הבנייה אורכת שנים רבות, הרי שמחירי הדירות אינם צפויים לרדת בשנים הקרובות.

הבה נחשוב מי הם המתראיינים בתקשורת וטוענים שקיים מחסור.

ראיון עם בעלים של חב' בניה, ראיון עם יו"ר איגוד הקבלנים, ראיון עם מנכ"ל מרכז הבניה בישראל.  כל אלה עוסקים בבניה.  הבניה היא פרנסתם.  הם רוצים לבנות.  מה יגידו; שאין מחסור בדירות ואין צורך בבניה ? לא זו בלבד שהם רוצים לבנות אלא שהם רוצים גם את המשך הגאות במחירים.  למרות טענותיהם על רווחים תפעוליים קבועים שאינם תלויים במצב השוק, כל שמחירי הדירות גבוהים יותר רווחיהם גדלים.  למה אתם מצפים מהם שיגידו בראיון; שיספרו שהביקוש הגואה איפשר להם להגדיל פי שניים את רווחיהם ?

נדל'ן בתקשורת

הביטו בעליה החדה של מניות חב' הנדל"ן והבניה בישראל מאז המשבר בשנת 2008.  המצטיינות שבהן לדוגמא, חב' הבניה פרשקובסקי ששער המניה שלה  עלה באותה תקופה מ- 45 לשער של יותר מ- 8,000.  או מניית חב' אשטרום נכסים שהשער שלה עלה פי 10 בשש השנים האחרונות.

[צילום מסך של מניית פרשקובסקי מתוך תוכנת TERMINAL של חב' ביזפורטל]

מי עוד מתבטא בתקשורת ? כל מי שהאינטרס שלו הוא מחירי דירות גבוהים. דהיינו כל מי שלא היה רוצה לראות את מחירי הדירות יורדים במהירות, אלא מעוניין שהבעיה תיפתר בעתיד רחוק ככל האפשר, ולכן מציע את הפתרון האפשרי לביצוע רק בטווח ארוך במיוחד.

מתווכים; בוודאי שאומרים שצפוי מחסור בדירות ועקב כך המחירים צפויים לעלות.  אלא מה יגידו; שהמחירים עומדים לרדת ? מי שיאמין לתחזית של ירידות, לא יקנה דירה אלא ימתין. 
המתווך אינו בהכרח משקר; יתכן שהוא מאמין למה שהוא אומר.  בבחינת WISHFULL THINKING שאם לא כן, אולי היה עוזב את המקצוע.  תרומתו לקונצנזוס היא הצעת הפתרון שאינו זמין ואינו קרוב. 

מנכ"ל בנק גדול מתבטא בחריפות נגד השימוש במילה בועה;
הפוזיציה שלו ברורה.  האינטרס של הבנק שבראשו הוא עומד הוא מחירי נדל"ן גבוהים כל האפשר.  כאשר מחירי הדירות עולים, גדלות ההלוואות הנדרשות לרכישתן ורווחיות הבנק גדלה עימן.  אם ירדו מחירי הנדל"ן, תקטן רווחיות הבנק ויקטנו הביטחונות שיש בידי הבנק כהבטחה להחזר המשכנתאות.

כמו כל אלה גם שמאים, עורכי דין, אנשי תקשורת המקושרים לבעלי הון.

האינטרס הברור של כל הנ"ל במחירי נדל"ן גבוהים, אינו אומר שהפתרון בדמות הגדלת הבניה המוצע על ידם אינו פתרון טוב.  הגדלת הבניה אכן נחוצה כפי שנראה בהמשך, אולם אין זה הפתרון היחיד ומכל הפתרונות זהו בוודאי הפתרון האיטי ביותר.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד