Search

עצות כספים וביטוח

סדר טיב ההשקעות

14/10/2022

רשימת אפשרויות ההשקעה (מסודרות בסדר יורד לפי הטיב)

הערה כללית: המאמר שלפניכם פונה לכלל הקוראים, העצות המובאות כאן אינן מהוות תחליף ליעוץ אישי המתחשב בצרכים הפרטניים של הקורא.

הבהרה: אין במאמר עצות באילו מניות או אג"ח להשקיע, אלא לאיזה סוגי ניהול כדאי להפנות את הכסף.

הסתייגות: אם אתה "כריש בורסה" הקונה ני"ע בזול ומוכר תוך זמן קצר אחרי העליות, העצות כאן "קטנות עליך".  המשך להצליח בלעדיהן.

המלצה: לפני שאתם מפנים כסף להשקעות, דאגו קודם כל לביטוחים שונים.  קראו על כך במאמר נפרד.

עצה: אם אין לכם פנאי לקרוא את כל המאמר שלפניכם, העתיקו את הרשימה ופנו לסוכן הביטוח או לאחת החברות בתחום, ובצעו צ'ק ליסט.

ובכן:

 1. פנסיה תקציבית
 2. קרן פנסיה ותיקה (שהצטרפת אליה לכל המאוחר בתחילת 1995)
 3. ביטוח מנהלים ישן (שהצטרפת אליו לפני 2013)

 אם יש לך אחד מהשלושה, אשריך.  אל תוותר עליהם בשום אופן ואל תמשוך משם את הכסף.
בפנסיה התקציבית או בקרן הפנסיה הוותיקה אולי הגעת כבר לצבירה מירבית.  אולי אז אין טעם להמשיך להפקיד, אבל בוודאי שלא למשוך את היתרה.

אם אין לך כסף באחד מהשלושה.  חבל, אבל אין מה לעשות.  לא תוכל להצטרף אליהם כיום.
מה שנותר להשקיע בו הוא (בסדר יורד, החל מהטוב ביותר):

 1. קרן פנסיה מקיפה.
  בזכות הטבות מס, בזכות השקעות המקבלות הטבות מהמדינה.
  בקרן הפנסיה תהנה גם מביטוח אבדן כושר עבודה ומקצבה לשאירים שלך במקרה שתלך לעולמך.
  (הפקדה עד כ- 4,300 ₪ בחודש, נכון לשנת 2022. משתנה כל שנה בהתאם לשכר הממוצע במשק)
 2. ביטוח מנהלים.
  בזכות הטבות מס ובנוסף
  בביטוח המנהלים תהנה גם מביטוח אבדן כושר עבודה ומביטוח חיים
 3. קניית דירה ראשונה
  אם מיצית את אפשרויות ההשקעה הנ"ל ואתה מתגורר בשכירות כי אין בבעלותך דירה; קנה דירה, אולם רק אם אתה מסוגל לעשות זאת מבלי לקחת משכנתא בשיעור העולה על 65% ממחיר הדירה ומבלי למשוך כספים מההשקעות הנ"ל.

  לאחר מכן השקע במכשירי השקעה המעניקים גם הם הטבות במס רווחי הון ובמס הכנסה (עד סכום מסויים 
 4. קופת גמל
 5. קרן השתלמות
  (הפקדה עד לסכום של כ- 19 אלפי ₪ בשנה לעצמאי תזכה בהטבות המס נכון לשנת 2022)
 6. קופת גמל להשקעה
  תאפשר פטור ממס למי שמשאיר שם את הכסף עד גיל 60
  (עד 70 אלפי ₪ בשנה)

כל אחת מאפשרויות הנ"ל (למעט דירה), מוגבלת מבחינת הסכום שניתן להפנות אליה מדי שנה.
בחלק מהן פשוט לא תתאפשר ההפקדה של סכום מעבר למקסימום, ובחלק מהן תתאפשר הפקדה בכל סכום, אולם מעל לסכום מסוים לא תהנה מהטבות המס.

רק אם נותר לך כסף לאחר שמיצית את כל אפשרויות ההשקעה שהוזכרו לעיל, עבור לרשימה הבאה:

קרן פנסיה משלימה
פוליסת חיסכון

קרנות נאמנות

ניהול תיקים (הרשאה לבית השקעות לנהל עבורי את חשבוני)

ניהול עצמי של ני"ע (קניה ישירה של מניות ואג"ח)

דירה להשקעה

השקעות פרטיות (פרייבט אקוויטי) (אם יש לך תיק השקעות בהיקף של מעל 12,000,000 ₪.)

אין לראות במידע ובניתוחים המופיעים באתר המלצה לפעולה או להימנעות מפעולה.
המאמרים אינם יכולים להחליף יעוץ מקצועי (במיוחד שהמאמרים הינם כלליים ואינם מתחשבים בצרכים הספציפיים של כל קורא).

שתפו מאמר: