Search

סודות ההשקעות

העולם הנפלא של קרנות הגידור (צד מנהלי הקרנות)

לניהול השקעות באמצעות קרן נאמנות, קיימים חסרונות רבים מבחינתם של מנהלי הקרן:

 1. רגולציה כבדה.
  מנהלי הקרן כפופים לחוקים רבים ולגופי פיקוח שונים.
  חוקים כדוגמת:: חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ, שיווק וניהול השקעות חוק ני"ע.
  ההתייחסות לכל החוקים כרוכה במגבלות, בטרחה רבה ויש לה עלויות כספיות.
 2. צורך בנזילות יומית
  משקיעים יכולים לפדות את כספם מקרן הנאמנות מדי יום, לפיכך מנהלי הקרן אינם משקיעים את כל הכסף העומד לרשותם אלא שומרים על חלקו ככסף נזיל.
 3. קושי בשמירה על תמהיל ההשקעות כתוצאה מכניסות ויציאות של כספים.
  מנהלי הקרן מעוניינים בהרכב מסויים של ני"ע בקרן. מה יעשו אם לפתע יקבלו סכום גדול להשקעה?  יארך זמן עד שיוכלו לרכוש את נירות הערך האטרקטיביים.
  וההיפך חמור אף יותר: ביום שבו משקיעים רבים מבקשים לפדות את השקעתם והמזומן שבקרן אינו מספיק; אז נאלצים למכור בכל מחיר, ולאו דווקא את הני"ע הרצויים אלא את אלה שאותם קל למכור.
 4. אופק ההשקעה: טווח קצר
  מנהלי הקרן אינם יכולים להפעיל שיקולים של הטווח הארוך מפני שתשואות הקרן מתפרסמות מדי יום, והמשקיעים עלולים לפדות בכל יום את כספם.
 5. אסטרטגיות השקעה מוגבלות
  בקרן נאמנות לא מתאפשר מינוף (לקיחת הלוואות לצורך הגדלת ההשקעה), לא מתאפשרות מכירות משמעותיות בחסר (SHORT), ההשקעות הן כולן השקעות בורסאיות ולא השקעות לא סחירות.
 6. חוסר היכרות עם הלקוחות.
  שיווק הקרן מתבצע דרך יועצי ההשקעות בבנקים.  מנהלי קרנות הנאמנות אינם יודעים מי הם לקוחותיהם.  לכל היותר יודעים מה שם הבנק שדרכו הגיעו הלקוחות.
 7. מבנה העמלות מאפשר גביית עמלה קבועה ב- % מסך הנכסים המנוהלים אולם לא דמי הצלחה.

ניהול השקעות באמצעות קרנות גידור, מאפשר להתגבר על כל המגבלות לעיל.

 1. המשקיעים בקרן הינם משקיעים כשירים ולכן חוק הסדרת העיסוק ביעוץ וניהול השקעות אינו חל עליהם.
 2. בקרן גידור אין אפשרות יומית למשיכת כספים.  נדרשת הודעה מראש.  לעיתים נקודת יציאה רבעונית (בהודעה מראש), לעיתים שנתית.
 3. גם כניסת הכספים אינה יומית אלא אחת לחודש או לרבעון.
 4. קרן הגידור אינה מפרסמת תשואות יומיות.  לכל המוקדם תשואות חודשיות.  לעיתים רק רבעוניות.
 5. מנהלי קרן גידור יכולים לנקוט בכל אסטרטגיית השקעה.
 6. קרן הגידור מתנהלת במבנה של שותפות מוגבלת.  מנהל הקרן הוא השותף הכללי והלקוחות הם שותפים מוגבלים.  לקרן מספר מצומצם של משקיעים וכל אחד מהם מקבל אישור הצטרפות ממנהל הקרן, לפיכך מנהלי הקרן מכירים אישית כל לקוח ולקוח.
 7. לבסוף החשוב מכל מבחינת מנהל קרן הגידור: מכיוון שאינו כפוף לחוק הסדרת העיסוק בניהול השקעות, הוא יכול לגבות דמי הצלחה בנוסף לדמי ניהול.
  השיעור המקובל הוא: 2% מסך הנכסים, דמי ניהול שנתיים + 20% מהרווחים כדמי הצלחה (לרוב לא מכל ההצלחה אלא רק מההצלחה שמעל שיעור מסויים של תשואה).

כתבות נוספות – סודות ההשקעות:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *