תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

פרק 1 מבוא: עליית מחירי הדירות בישראל

עובדה: משנת 2008 ועד היום, מחירי הדירות בישראל הכפילו את עצמם. במקומות מסויימים יותר, במקומות אחרים פחות. לא נכנס כרגע לסוגיה בכמה בדיוק עלו, ומה בדיוק מייצגים מדדי מחירי הדירות המפרסמים, אולם אין ויכוח לגבי העליה המשמעותית אשר חלה בעשור האחרון.

לפני שלוש שנים נראה כי מגמת העליה נחלשה או נעצרה וכי עסקאות מתבצעות במחירים נמוכים לעומת השנים שלפניהן.  בשנה האחרונה עם משבר הקורונה שבו המחירים לעלות ויתכן שאנו חוזרים למגמת העליות.  נרחיב על כך בהמשך.

הפרקים שיפורסמו באתר, ידונו בסיבות לעלית מחירי הדירות.  נשאל האם מדובר בבועה ונתבונן בתועלות ובחסרונות שצמחו כתוצאה מכך, נסקור טענות מקובלות הקשורות לעליית המחירים ונפריך מיתוסים המתיימרים להסביר את עליות המחירים ולהציע פתרונות למשבר.

בסיום ניתן תחזיות לגבי עתיד שוק הנדל"ן ונציע דרכים להפוך את מגמת העליות.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד