Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

22. פתרונות למשבר הדיור שהוצעו בעבר

משכנתא 90%
מדובר בגרוע והמטופש בין כל הפתרונות שהוצעו.

  1. תזכורת: משבר הסאב פריים בארה"ב.
    הסיבה שבנקים בישראל לא נמצאו בסכנה באותה תקופה היא העובדה שהם לא העניקו משכנתאות בשיעור הקרוב ל- 100% כמו בארה"ב. לפיכך משכנתאות בגובה 90% מהמחיר הנוכחי של הנכס תהווה סכנה ליציבות הבנקים בישראל.
    2. דחיפת זוגות צעירים בישראל ללקיחת הלוואה שהיא מעבר ליכולתם הכלכלית.
    3. משכנתא בשיעור 90% משמעה הגדלת צד הביקוש.  כמו לשפוך בנזין למדורה.  נזכור שהגדלת יכולת המימון במשכנתאות היתה הניצוץ שהצית את גל העליות במחירי הדירות.

שקול מעתה: כל הפתרונות שגורמים להכנסת כסף נוסף למערכת הם פתרונות גרועים.  רק יביאו להגדלת הביקוש.

לכאורה מקלים על הקונים.  בפועל כל ההטבה הולכת למוכרים.

את המחשת הנזק של הוספת כסף למערכת, ניתן לראות בהלוואות למימון לימודים להשכלה גבוהה בארה"ב.  כיצד הביאו לעליה דרסטית בשכר הלימוד במכללות ובאוניברסיטאות.

תכנית מע"מ 0%

חוק שהציע פטור ממע"מ על דירות חדשות.  המע"מ הוא מס המוטל על הקבלנים ומועמס על הרוכשים.  הפטור ממע"מ לא היה משפר את מצב הרוכשים אלא מגדיל את רווחי הקבלנים.
החלק הטוב בהצעת החוק היתה מגבלת ההטבה לדירות במחיר הנמוך מ- 1,600,000 ₪. 

החוק למיסוי דירה שלישית.

הצעת מיסוי שכר דירה החל מדירה שלישית ומעלה (במקום למסות החל המדירה הראשונה).
מדובר היה בחוק גרוע ומסורבל, אך בכל זאת טוב מהמצב הנוכחי.

הבעיה העיקרית שהיתה נגרמת אילו החוק היה עובר, היא שבכך היה נסתם הגולל על הצעות מיסוי אפקטיביות והוא היה משמש כעלה תאנה וכאמתלא לאי עשייה נוספת.  למרבה הצער, פסילת החוק לא הביאה בעקבותיה חוק משופר

כשהחוק הוצע בכנסת, קמה נגדו התנגדות חוצת מפלגות של חברי כנסת בעלי אינטרס.  למרות שהחוק אושר לבסוף בכנסת, בית המשפט העליון פסל אותו באמתלות פרוצדוראליות שבגינן לא נפסלו חוקים מעולם.
בהמשך נדון בעמדתם של חברי כנסת ושופטים בסוגיית מיסוי נדל"ן, עמדה הנובעת מהפוזיציה האישית שלהם.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד