תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

24. בניה להשכרה בישראל

טענה נוספת אותה אנו שומעים חדשות לבקרים בתקשורת: "אין בניה להשכרה בישראל".  בניה להשכרה יכולה היתה לפתור את המשבר.

תוספות בניה מכל סוג שהוא אכן גורמות להגדלת ההיצע ויכולות להביא בטווח הארוך לירידת מחירים (ראה בהמשך סקירה על פתרונות להגדלת צד ההיצע).

יש לזכור כי גם כיום קיימת בניה להשכרה בישראל; הדירות הנרכשות כדירות להשקעה, כולן דירות להשכרה.

עוד טוענים שאמנם קיימת בניה להשכרה, אולם אין שכירות לטווח ארוך;  ובכן כל מי שבבעלותו שתי דירות ומעלה, הינו משכיר לטווח ארוך. 

מוסיפים ודורשים שאמנם ההשכרה היא לטווח ארוך אולם החוזה אינו לטווח ארוך.  למעשה השוכר רוצה לעצמו גמישות במועד סיום השכירות, אולם אינו מוכן שגם למשכיר תהיה גמישות מקבילה.  נכון הדבר שהטרחה לשוכר בפינוי הדירה גדולה בהרבה מהטרחה למשכיר לכן הפתרון צריך להיות חוזה אסימטרי (הגמישות לשוכר ביציאה מהחוזה, צ"ל גדולה מהגמישות למשכיר), אולם אסימטרי במידה סבירה ולא חד צדדי לחלוטין.  

[הפניה לחוזה לדוגמא] צריכה את החוזה

מומלצת גם הפניית כספי גופי השקעה מוסדיים כגון קרנות פנסיה וקופות גמל להשקעה במתחמי דירות להשכרה.  ביחס הנוכחי בין שכר דירה לבין מחירי הדירות, מדובר בהשקעה שתעניק תשואה סבירה לטווח ארוך.  בכדי להקטין את הסיכון בהשקעה, אפשרית פרישת רשת ביטחון ממשלתית להשקעה, כתחליף להנפקת אג"ח מיועדות.

דוגמא: MULTI FAMILY  בארה"ב.  מודל של מתחם מגורים בניהול המשכיר.  בארה"ב שכר הדירה ביחס למחיר הדירה (תשואה להון)  גבוה לעומת היחס השורר בישראל לכן הכדאיות של בניה להשכרה בארה"ב גדולה לעומת הכדאיות בישראל.

ב המלצה על בניה נוספת להשכרה שתבוא לרווחת הכל: מעונות סטודנטים.  זהו צורך בדיור לכאלה שאינם מעוניינים וגם אינם אמורים לרכוש דירה.

שנים האחרונות מתחילים ניצני בניה להשכרה בישראל ע"י חברות פרטיות; חלקן במסגרת הפרוייקט הממשלתי "דירה להשכיר".  הניסיון ראשון של בניה להשכרה בישראל נערך החל לפני שנים ספורות  ע"י חב' אשטרום אשר בנתה מגדלי מגורים המיועדים מלכתחילה להשכרה.  לשוק הצטרפו חברות נוספות ובהן קרנות השקעה משותפת שהתאגדו כ- REIT (REAL ESTATE INVESTMENT TRUST) במטרה לרכוש דירות מגורים להשכרה.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד