תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

29. השפעת מחירי הדירות על מחירי השכירות (ולהיפך)

מי משפיע על מי; מחירי הדירות על מחירי השכירות או להיפך?

מהי ההשפעה של מחיר הכסף (הריבית)?

המשוואה: התקבולים חלקי מחיר הכנס  שווה לתשואה:

במקרה של נדל"ן, התקבולים הם שכר הדירה לכן:

תשואה נטו שווה תקבולים ברוטו כפול (אחד פחות המס) חלקי המחיר

אם יוטל מס על שכירות, הרי שהתשואה נטו תקטן. כדי לשמור על אותה תשואה, אפשרות אחת היא שמחירי השכירות ברוטו (לפני מס) יצטרכו לעלות.  אפשרות אחרת היא שהמכנה (מחיר הדירה) יקטן.

אם מחליפים צדדים במשוואה, רואים שבהנתן שכר הדירה והתשואה המבוקשת, ניתן לגזור מהם את המחיר:

המחיר= שכ"ד חלקי תשואה מבוקשת

קיים קשר הפוך בין מחיר ותשואה.  כשהמחיר שאותו שילמנו על הנכס גדל, קטנה התשואה.  המחירים עלו מכיוון שאנשים היו מוכנים לשלם יותר ועדיין התשואות (שירדו) היו טובות יותר מבאפיקי השקעה אחרים.  התשואה צריכה להיות דומה לתשואות מאפיקי השקעה אחרים.  הריביות בעולם ירדו, כתוצאה מהן ירדו התשואות בשוק ההון.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד