תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

31. האם קבלנים וחברות בניה ימצאו בסכנה כתוצאה מירידת מחירי הדירות?

כן, בהחלט. 

א. שולי הרווח של קבלנים הינם נמוכים.  גם בתקופות של גאות, קבלנים פושטים את הרגל.

ב. בתקופת שפל, פוחתת כמות הרכישות (בלי קשר למחיר).
ג. חברות בניה גדולות הן איתנות יותר ובעלות הון עצמי גבוה אולן גם הן ממונפות מאד.  צריכות להמשיך להתגלגל עם פרוייקטים כדי לשמור על יציבות תזרים המזומנים.  במקרה של משבר נדל"ן, החברות לא תוכלנה לגלגל את חובותיהן.

ד. חברות נדל"ן בורסאיות מגייסות כספים בשוק ההון.  במקרה של משבר בשוק ההון ו/או עליה בריביות לטווח ארוך, חלק מהחברות לא תצלחנה לגייס כספים למיחזור חובותיהן, או שיאלצו לעשות זאת במחיר שיהיה יקר מדי עבורן.

ה. הרבה מההון העצמי (=הפער בין הנכסים להתחייבויות) של חב' בניה, נסמך על שווי הנכסים.
שווי זה הוא בעיקר שווי הקרקעות והדירות הלא מכורות שברשותם.  ירידה במחירי הדירות יעביר אותם למצב של הון עצמי שלילי (= הנכסים קטנים מההתחייבויות).

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד