Search

39. אז בתכל'ס: לקנות עכשיו או לא?

לכותב שורות אלה אין ספק כי בעתיד נראה מחירי דירות הנמוכים משמעותית מהמחירים השוררים היום (לפחות במונחים ריאליים).  השאלה היא בעוד כמה שנים יגיע העתיד המדובר.  על כך אין תשובה ויתכן שיארכו עוד שנים רבות. התשובה תלויה גם בפעילות הממשלה הנוכחית והממשלות הבאות, אולם נתייחס באופן כללי. אז בתכל'ס: לקנות עכשיו או לא?את התשובה לשאלה […]

38. פסיכולוגיה של קביעת מחירים

דיברנו בהתחלה על עקומות ההיצע והביקוש שכתוצאה מהן נקבעים המחירים, אולם העקומות עצמן אינן קבועות.  כביכול בתוך מוחו של כל אדם מצויות עקומות היצע וביקוש.  במחיר X  אקנה כמות Y (במחיר 1,000,000 אני מוכן לקנות דירת 4 חדרים, במחיר 1,200,000 אני מוכן לקנות דירת 5 חדרים), ובמצרף של כלל השוק: כשהמחיר הממוצע הוא X , […]

37. מחירי דירות אינם מחירי מניות

מניית טבע בה אני מחזיק, היא בדיוק אותה מניה שמחזיקה גב' כהן מחדרה.  כשהמניה שלי יורדת  ב- 1%, גם של גב' כהן יורדת ב- 1%.  דירות הן אינדיבידואליות.  אין זהות בין השינוי במחיר קוטג' דו משפחתי חדש בבנימינה, לדירה ישנה בת 2 חדרים בבאר שבע.  כל זאת על אף ההשפעה הכוללת שיש לגורמים מאקרו כלכליים […]

36. האם הסקרים והמדדים מצביעים על מגמת ירידות/ עליות?

האם סקרי הלמ"ס, סקרי השמאי הממשלתי, דוחות משרד האוצר, בנק ישראל, סקרי מכוני מחקר, סקרי שמאים; מצביעים על מגמת ירידות/ עליות? התשובה: הסקרים אינם מצביעים על דבר.  בוודאי שלא בטווח הקצר. תפקידם של המדדים הוא לשמש אינדיקציה בלבד לסדרי גודל של מחירים בתקופת זמן נתונה. המחירים הממוצעים אינם יכולים לשקף את המחיר הממוצע של מצבת […]

35. האם תיתכן מפולת במחירי הנדל"ן?

כמובן שתיתכן מפולת במחירי הדירות בדיוק כמו שתתכן מפולת בבורסה לני"ע, אולם קיימים הבדלים בין התנהגות מחירי דירות להתנהגות מחירי מניות, לכן מפולת שתתרחש לא תהיה מהירה וחדה.  בבורסה לני"ע, בימים קיצוניים הירידות חדות יותר מהעליות.  ביום של חרדה, המוכרים מוכרים מכל הבא ליד. שבוע של  פאניקה בשווקים יכול לגרור ירידה של 25% במחירי המניות […]

33. האם יתכן המשך עליית המחירים?

בטוקבקים ובאתרים עצמאיים שונים העוסקים בנדל"ן, אנו קוראים נבואות זעם המנבאות התרסקות חריפה בשוק הנדל"ן.  אלה תחזיות שלא ניתן לשלול אותן, אולם גם ההיפך יכול לקרות, דהיינו תיתכנה גם עליות נוספות במחיר הדירות. לכל מי שסמוך ובטוח כי המחירים יכולים מכאן רק לרדת; נציג גורמים שונים היכולים לגרום למחירים להוסיף ולעלות. דוגמאות: ממשלה חדשה המתנערת […]