Search

מה הן מניות ואג"ח (נקודת המבט של המשקיעים)

מה הן מניות ואג"ח מנקודת המבט של המשקיעים? מניות ואג"ח (ר"ת אגרות חוב), הן שני סוגי ניירות הערך הבסיסיים. מניה היא נייר ערך שאפשר לסחור בו. המניה מייצגת חלק זעיר בבעלות על החברה. מי שמחזיק במניה זכאי: א. לקבל חלק מהרווחים שהחברה מחלקת לבעלי המניות (נקרא דיבידנד). ב. להשתתף בקבלת החלטות מהותיות על החברה,  דרך […]

מהן השקעות אלטרנטיביות

סודות ההשקעות

מהן השקעות אלטרנטיביות? מדובר בכינוי אופנתי שכל אחד היה רוצה להתהדר בו.  עושה רושם של חדשנות, בניגוד לשמרנות והליכה עם הזרם. הכינוי האופנתי "השקעות אלטרנטיביות" עומד כ- קונטרה להשקעות הרגילות הקרויות "השקעות מסורתיות" דוגמאות להשקעות "מסורתיות" שאינן נכנסות לקטגוריה של השקעות אלטרנטיביות: קניה של מניות ואג"ח בבורסה.  קנית קרן נאמנות המשקיעה במניות או באג"ח.  הפקדת […]