Search

ארבע המיומנויות (SKILLS) בניהול השקעות

סודות ההשקעות

ארבע המיומנויות (SKILLS) בניהול השקעות מה הופך מנהל השקעות למוצלח? מה הוא עושה טוב ממך? לרשות מנהל ההשקעות המוכשר עומדות אחת או כמה מתוך ארבע המיומנויות (SKILLS) הבאות: ASSET ALLOCATION הקצאת נכסים STOCK PICKING בחירת מניות (ני"ע) MARKET TIMING תיזמון שוק TRADING מסחר כל אחת מהמיומנויות עומדת בפני עצמה ויכולה לבוא בנפרד או במשולב עם […]

מה הן מניות ואג"ח – הסבר חלופי (צד המנפיק)

גיוס כסף: מה הן מניות ואג"ח אני בעלים של חברה, ואני מעוניין לגייס כסף עבורה. במאמר מוסגר אפשר לשאול מדוע בכלל אני מעוניין  לגייס כסף עבור החברה? אולי למימון פעילויות: שוטפות כי חסר לי תזרים. אולי להרחבת פעילות: גיוס עובדים נוספים, מו"פ, רכישות ציוד, הקמת סניפים, קניית חברה כחב' בת. אלה סיבות הגיוניות, אולם על […]

מאין תבואנה הכנסות למדינה

מאין תבואנה הכנסות למדינה מדינת ישראל כמו כל מדינה זקוקה להכנסות לצורך מימון ההוצאות בתקציב המדינה. מאין תגענה הכנסות למדינה ? אפשרות ראשונה: לקיחת הלוואות.  החיסרון העיקרי בלקיחת הלוואות הוא שצריך להחזירן.  לא רק להחזירן אלא להוסיף עליהן עוד ריבית.  לאור זאת לקיחת הלוואות היא למעשה דחיית התמודדות עם התקציב בהווה, להתמודדות גדולה יותר בעתיד.  […]

אשליה של תיזמון מושלם

תיזמון מושלם – PERFECT TIMING מנהלי השקעות רבים מתהדרים ביכולתם לחזות מגמות בשוק ההון. יודעים כל אחד לפי שיטתו, מתי כדאי להיות במניות ומתי כדאי להתבצר באפיקים הסולידיים. כל אחד וסימניו הוא: שיטות טכניות המבוססות על גרפים של מדדי המניות והאג"ח,  שיטות אנליטיות  המבוססות על רמות מכפילים במניות ועל תשואות לפדיון באג"ח, וגם שילוב של […]

העולם הנפלא של קרנות הגידור (צד מנהלי הקרנות)

לניהול השקעות באמצעות קרן נאמנות, קיימים חסרונות רבים מבחינתם של מנהלי הקרן: רגולציה כבדה.מנהלי הקרן כפופים לחוקים רבים ולגופי פיקוח שונים.חוקים כדוגמת:: חוק השקעות משותפות בנאמנות, חוק הסדרת העיסוק ביעוץ, שיווק וניהול השקעות חוק ני"ע.ההתייחסות לכל החוקים כרוכה במגבלות, בטרחה רבה ויש לה עלויות כספיות. צורך בנזילות יומית משקיעים יכולים לפדות את כספם מקרן הנאמנות […]