Search

תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

20. היווצרות מעמד של LANDLORDS

אמרנו קודם שעליית מחירי הנדל"ן, מנותקת מעליית השכר הממוצע במשק כיצד יתכן הדבר? לכאורה לציבור אין כסף לרכוש דירות, לכן במוקדם או במאוחר ירדו המחירים התחשיב מתייחס לשכר הממוצע במשק וראינו קודם כיצד לא ניתן לרכוש דירה כלל בעזרת שכר ממוצע.

הממוצע מטעה אותנו. כיצד ניתן לטבוע באגם שעומקו הממוצע הוא 30 סנטימטר? צריך לזכור שבמדידה נמצאים גם אלה שנמצאים מעל הממוצע.  מעמד של עשירון עליון שיכול לרכוש את כל הנכסים ובכך להרחיב עוד את פערי ההכנסות.  עשירון שחלקו הגדול חסין מפני מיתון (כפי שראינו במשבר הקורונה).  מכיוון שחלק מהביקוש הינו קשיח לחלוטין ומתקיים בכל מחיר, הרי שבעלי דירות יכולים לדרוש מהשוכרים שכר דירה ככל העולה על רוחם, ומכיוון שכל אחד צריך להתגורר במקום כלשהו, חלק מהאנשים ישלמו גם 5,000 ₪ לדירת 3 חדרים וגם 7,000 ש"ח אם יאלצו.

במאה ה- 19 מרבית תושבי הערים התגוררו בשכירות אצל "בעלי בתים".

אין רע בכך שאדם קונה נכסים להשקעה.  נכסים כגון ני"ע, נדל"ן מסחרי ואף דירות להשכרה.   בטווח הארוך, הביקוש מצד משקיעים תורם לשוק הדיור וגורם לגידול בכמות הבניה ובאיכותה.  ברם, בקצב האיטי להחריד שבו מתבצעת הבניה בישראל, הטווח הארוך שעליו מדובר הוא של 15 שנים ומעלה.

כשעשיר מתחרה בעני על קניית דירת נופש זה בסדר.  במקרה הגרוע העני לא יצליח לקנות לעצמו דירת נופש.  הבעיה קורית כאשר המשקיע מתחרה בחסר דיור על דירת מגורים.  כשהעשיר מתחרה בעני על קניית דירת מגורים; במקרה הגרוע לא יהיה לעני היכן להתגורר, ויצטרך לשלם על כך לעשיר.  דהיינו לא זו בלבד שהיה קיים פער גדול מלכתחילה בין העני והעשיר, אלא שמחירי הנדל"ן עוד הוסיפו והגדילו אותו

אין מדובר חו"ח באנשים רעים או רודפי בצע.  כל אחד רוצה להעלות מחיר ולהרוויח יותר.  המשכיר הפנסיונר שרואה שהאורתופד הפרטי העלה את מחיר שעת הקבלה במאתיים ₪, למה שלא יעלה אף הוא את שכר הדירה בכמה מאות ש"ח לחודש.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד