תנאי שימוש באתר

גילוי נאות
כל המאמרים המופיעים באתר  מייצגים את דעותיו האישיות של הכותב.
לכותב אין אינטרס אישי במאמרים ואינו מתכוון להפיק רווח מהדעות המופיעות בהם.

הצהרת אי אחריות
המאמרים המופיעים באתר הינם כלליים ולפיכך אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ולשיקול דעת המתחשבים בצרכיו הפרטניים של כל קורא.

המאמרים באתר נכתבו על סמך מידע שהיה נגיש לכלל הציבור, והכותב מניח שהינו מידע מהימן, אולם מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו.
האתר אינו מהווה אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע האמור.
אין לראות באתר מקור מידע שלם וממצה של כל הנושאים המוזכרים בו.

בעתיד יחולו שינויים בכלכלה הישראלית והעולמית. 
זו אחת הסיבות לכך שעלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות באתר לתוצאות בפועל.  
הכותב אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.

הכותב לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שמישהו יטען שנגרמו כתוצאה מפעולות שביצע בעקבות קריאה באתר.

זכויות יוצרים
כל הזכויות על המאמרים באתר שייכות ליריב יאירי. 
אין להשתמש בהם בפרסומים אחרים או להעבירם לצד שלישי ללא מתן קרדיט בולט.