המלצות על אתרים

המלצות על אתרים לקבלת מידע חשוב לרוכשי דירות

משכנתאמן

אתר מקיף בנושא משכנתאות. כולל הסברים ומחשבונים https://mashcantaman.co.il/

הון

הון אתר מקיף בנושאי השקעות ונדל"ן.  כולל הסברים ומחשבונים https://www.hon.co.il/

מדלן

לוח דירות למכירה ולהשכרה, הכולל אומדני מחיר ונתוני שכונות המגורים https://www.madlan.co.il/

אתר הנדל"ן הממשלתי

אתר הנדל"ן הממשלתי פרטי עסקאות שבוצעו בכל דירה ואיזור https://www.nadlan.gov.il/

כל זכות

מאגר מידע בנושא זכויות מול רשויות המדינה, כולל בתחום המס. https://www.kolzchut.org.il/

מידע קריטי לרוכשי הדירות

מידע קריטי לרוכשי הדירות. פוסט הסותר את טענות המחסור בדירות  בישראל https://nadlanfacts.wordpress.com/