תצלום: דורון שטיין

משבר מחירי הדירות בישראל

21. צעדים יזומים: כיצד ניתן להוריד את מחירי הנדל"ן הגבוהים בישראל?

נכון להיום שרי האוצר והשיכון האחרונים וממשלות ישראל הקודמות נכשלו במבחן.  לא במבחן פתע אלא במבחן שבו הם ידעו מהו המיקוד.  יותר מכך, במקרה של השר כחלון, הוא  עצמו בחר את השאלות למבחן ובכ"ז לא הצליח.

אמנם חל שיפור משמעותי לעומת ממשלות ושרי אוצר קודמים אולם הציון הסופי עדיין נכשל.

אטען שממשלה נחושה יכולה בתוך שנתיים להוריד את מחירי הדירות בעשרות אחוזים.  ממשלה אמיצה יכולה גם תוך חודשיים. 

הפתרונות שנציג יתחלקו לשתי קבוצות: 1. הגדלת ההיצע.  2. הקטנת הביקוש.
כל פתרון שאינו מתייחס לאחת משתי הקבוצות הוא פתרון שווא (לדוגמא, הזרמת כספים נוספים למערכת שתגרום להגדלת הביקוש)

לפני שנתאר את הנחוץ לעשות כדי להוריד את מחירי הדירות, נסקור פתרונות ממשלתיים שהוצעו או הופעלו בעבר.

תוכן הפרקים: משבר מחירי הדירות

עם הפנים לעתיד