עצות כספים וביטוח

הצהרת אי אחריות

כל המאמרים המופיעים באתר "אושיות הכלכלה" מייצגים את דעותיו האישיות של הכותב.
לכותב אין אינטרס אישי ואינו מתכוון להפיק רווח מהדעות המופיעות באתר.

אין לראות במידע ובניתוחים המופיעים באתר המלצה לפעולה או להימנעות מפעולה.
המאמרים אינם יכולים להחליף יעוץ מקצועי (במיוחד שהמאמרים הינם כלליים ואינם מתחשבים בצרכים הספציפיים של כל קורא).

אין לראות את האתר כמקור מידע שלם וממצה של כל הנושאים המוזכרים בו.
המאמרים נכתבו על סמך מידע שהיה נגיש לכלל הציבור, והכותב מניח שהינו מידע מהימן, אולם מבלי שביצע בדיקות עצמאיות לשם בירור מהימנותו.
האתר אינו מהווה אישור כלשהו למהימנות ולנכונות המידע האמור.
במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויים בכלכלה ובשווקים בישראל ובעולם. 
אלה מקצת הסיבות לכך שעלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות המובאות באתר לתוצאות בפועל.  הכותב אינו מחויב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים ו/או עדכונים במידע מראש או בדיעבד.

הכותב לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו מקריאת הכתבות באתר, אם יגרמו חו"ח.

כל הזכויות על הניתוחים באתר שייכות ליריב יאירי. 
אין להשתמש בהן בפרסומים אחרים או להעבירן לצד שלישי ללא מתן קרדיט בולט.